Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

FRAME Recruitment hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen jouw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met jouw informatie om. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van de cliënten.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen wij je om cliëntgegevens. FRAME Recruitment houdt zich aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Het doel van FRAME Recruitment bij het verwerken van cliëntgegevens is tweeledig:

Het kunnen verbinden en bemiddelen tussen cliënten en opdrachtgevers voor een mogelijke baan:

  • Het met behulp van specifieke criteria vinden van geschikte cliënten voor vacatures.
  • Het anoniem voorleggen van cv’s en profielen van cliënten voor beoordeling door opdrachtgevers voor een vacature.

Het bieden van een carrièreplatform voor cliënten:

  • Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door gebruikers meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Wij verwerken alleen de cliëntgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen cliëntgegevens verwerkt.

Wij zullen de verzamelde cliëntgegevens uitsluitend delen met derden ter ondersteuning van onze diensten of indien dit wettelijk verplicht is. Wij zien erop toe dat er met deze derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. De verzamelde cliëntgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Zonder jouw toestemming zullen wij geen gegevens doorgegeven aan een land buiten de Europese Unie.

Welke informatie wordt verzameld?

Inschrijfformulier en reageren op vacatures.

Als gebruiker van de website van FRAME Recruitment kun je een inschrijfformulier invullen en reageren op vacatures. Hiervoor geef je ons informatie zoals: naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, opleidingen, ambitie, werkervaring en cv. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven (Meer informatie betreffende de verplichte gegevens kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens). De overige informatie die voor het cliëntprofiel wordt gevraagd, is optioneel. Echter, met behulp van deze informatie kan FRAME Recruitment je helpen bij het vinden van een passende baan.

Door het invullen van het inschrijfformulier geef je FRAME Recruitment toestemming om jouw cliëntgegevens te gebruiken voor de doeleinden als hierboven beschreven en word je vrijblijvend cliënt van de dienstverlening van FRAME Recruitment. Wanneer je het niet op prijs stelt dat FRAME Recruitment jouw cliëntgegevens gebruikt voor de bovenstaande doeleinden, kun je dat ons laten weten. Dit betekent echter wel dat FRAME Recruitment jou geen diensten kan verlenen.

Cookies

Zoals veel websites maken wij gebruik van cookies en weblog-files voor het meten van het bezoek op onze website. Als je niet wenst dat wij die gebruiken, dien je in je browser ‘cookies off’ in te stellen. Accepteer je cookies wel, dan blijven die gedurende vijf jaar op jouw computer, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een product van Google Inc. Dit programma maakt gebruik van cookies, om te kunnen zien hoe bezoekers onze site gebruiken. Op deze manier kunnen we onze website blijvend optimaliseren. De informatie van de cookies wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op computers in de Verenigde Staten. Google combineert opgeslagen IP-adressen niet met andere gegevens die ze hebben. Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hiervoor is omgeschreven. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw inschrijfgegevens bij FRAME Recruitment en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Cliëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig of wenselijk is. Het bewaren van cliëntgegevens kan nodig zijn om de overeenkomst met jou goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. We bewaren cliëntgegevens zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel. De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor cliëntgegevens.

Recht tot correcties, laten verwijderen van cliëntgegevens en dataportabiliteit.

Als gebruiker kun je jouw gegevens laten aanpassen, corrigeren of verwijderen. Dit kan via een verzoek per e-mail naar info@framerecruitment.nl te sturen. Behoudens voor de doeleinden van het matchen en bemiddelen tussen opdrachtgevers en cliënten, zal FRAME Recruitment jouw cliëntgegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

Je hebt daarnaast de volgende rechten:

  • Het recht de verwerking van jouw gegevens te beperken of jouw gegevens aan een andere partij over te dragen.
  • Het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in te trekken.

Dit kun je doen door contact met ons op te nemen.

Je hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en eventuele wetswijzigingen.

Heb je vragen over of naar aanleiding van deze privacyverklaring? Mail deze naar info@framerecruitment.nl.