Vacatures Projectmanager

Een beknopte functieomschrijving van een projectleider

Een projectleider is verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van projecten. Wat de aard van het project ook is, de doelstellingen van een project zijn voor een projectleider veelal gelijk: hij zorgt ervoor dat zijn team goed op de hoogte is van de uit te voeren taken en dat deze ook gerealiseerd worden binnen de afgesproken termijn en het afgesproken budget.

Wat doet een projectleider?

Een projectleider…

  • legt alle relevante afspraken vast in een plan van aanpak;
  • zorgt ervoor dat er zowel voldoende kwalitatief adequate mensen als middelen beschikbaar zijn;
  • plant, verdeelt en bewaakt de noodzakelijke activiteiten;
  • is verantwoordelijk voor de fasering en de projectbeheersing;
  • bewaakt de realisatie ten opzichte van de planning;
  • neemt, wanneer resultaten niet behaald lijken te worden, corrigerende maatregelen;
  • legt verantwoording af aan de opdrachtgever en aan eigen management;
  • legt, op mijlpaalmomenten, de beslispunten voor aan de opdrachtgever;
  • zorgt ervoor dat een project naar tevredenheid van de klant, binnen budget en termijn met winst wordt afgesloten.

Waar werkt een projectleider?

Een projectleider kan werkzaam zijn in bijna alle technische branches waar projectmatig gewerkt wordt. Hierbij valt te denken aan: installatietechniek, scheepsbouwkunde, olie- en gasindustrie, algemene-, lichte en zware machinebouw, staalbouw, apparatenbouw en de voedingsmiddelenindustrie.

Welke competenties moet een projectleider hebben?

Om deze leidende rol perfect te vervullen, moet een projectleider beschikken over enkele belangrijke competenties:

Analytisch vermogen: Elk succesvol project start met het correct doorgronden van de te realiseren doelstellingen. De projectleider zorgt ervoor dat de vraag van de opdrachtgever kristalhelder is, bepaalt welke profielen nodig zijn om het project te realiseren én formuleert voor iedere medewerker binnen het team de juiste deeltaken.

Proactief: De projectleider moet vooraf de risicofactoren van het project inschatten. Voor elk van deze risico’s neemt de projectleider de juiste maatregelen om de eventuele schade te vermijden of beperken.

People skills: Binnen het project werkt de projectleider zelf niet mee aan de uitvoering van de deeltaken, maar ziet hij erop toe dat elke taak tot een goed einde wordt gebracht. De projectleider moet zijn projectteam dus goed kunnen leiden, coachen en motiveren.

Stressbestendig: Hoe goed de inschatting van risico’s ook mag zijn, onvoorziene omstandigheden zijn nooit volledig uit te sluiten. Een projectleider beschikt dus over de nodige koelbloedigheid om met deze obstakels om te gaan.

Neem contact met ons op!

Enthousiast na het lezen van bovenstaande tekst, maar is de gewenste vacature niet terug te vinden in ons totale overzicht? Neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar 010 – 820 85 85 of stuur een mail naar info@framerecruitment.nl.

Interesse om aan de slag te gaan als projectmanager?